Informe

Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics

Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics

Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)
98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera
34.232
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera
18.382
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera
15.502
Nombre total de pacients
68.116